Aansprakelijkheid

Stichting Cursusproject Loenen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de door de Stichting verstrekte informatie. De inhoud van onze informatiefolders, website en cursussen/workshops zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Stichting Cursusproject Loenen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte lichamelijke en/of materiële schade die is ontstaan door het gebruik van informatie en/of adviezen die in onze krantenartikelen, informatiefolders, website en cursussen/workshops worden aangeboden.

Deelname aan alle cursussen geschiedt te allen tijde op eigen risico, ook voor cursussen waar een lichamelijke prestatie van u gevraagd wordt, tenzij anders omschreven in het burgerlijk wetboek.
Stichting Cursusproject Loenen is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het niet doorgaan van lessen wegens onder meer verhindering van de docent of het niet beschikbaar zijn van de locatie.